Dane Podstawowe

Zespół Szkół Ekonomicznych

Imię i nazwisko Dyrektora: Alicja Gołębiewska
Adres: ul. Bukowa 38/40, 87-800 Włocławek
Telefon/Fax: 54 232 58 52
Poczta elektroniczna: zsewloclawek[at]poczta[dot]onet[dot]pl
Strona internetowa: www.zse.wloclawek.pl
Regon: 000181295

Imię i nazwisko Inspektora ds. ochrony danych osobowych: Jadwiga Olejniczak

adres e-mail: j[dot]olejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl

telefon – 54 427-01-58

w skład zespołu wchodzą:

Technikum nr 3
Adres: ul. Bukowa 38/40, 87-800 Włocławek
Telefon/Fax: 54 232 58 52
Poczta elektroniczna: zsewloclawek[at]poczta[dot]onet[dot]pl
Strona internetowa: www.zse.wloclawek.pl
Regon: 910950355

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7
Adres: ul. Bukowa 38/40, 87-800 Włocławek
Telefon/Fax: 54 232 58 52
Poczta elektroniczna: zsewloclawek[at]poczta[dot]onet[dot]pl
Strona internetowa: www.zse.wloclawek.pl
Regon: 910950378

 

Obowiązek informacyjny

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, dalej RODO z 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ekonomicznych z siedzibą we Włocławku ul . Bukowa 38/40
 • inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół Ekonomicznych jest inspektor zatrudniony w Centrum Usług Wspólnych Placówek Oświatowych, ul. Wojska Polskiego 27, Włocławek;jolejniczak[at]cuwpo[dot]wloclawek[dot]pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c RODO; podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji zawartej umowy o pracę i związanych z nią obowiązków podatkowo – składkowych
 • Podane przez Panią/Pana dane nie podlegają udostępnieniu podmiotom trzecim, odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora, instytucje upoważnione z mocy prawa np. ZUS, US itp.;
 • W procesie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych mogą uczestniczyć- podmioty przetwarzające, które zapewnią odpowiednio wysokie bezpieczeństwo Pani/Pana danych. Podmiotami tymi mogą być np. firmy zapewniające serwis i obsługę informatyczną, obsługę księgową, usługi bhp, usługi medycyny pracy itp.;- upoważnieni pracownicy administratora,- instytucje upoważnione z mocy prawa np. ZUS, US itp.;
 • podane przez Panią/Pana dane osobowe nie podlegają przekazywaniu do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych ;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla ich przetwarzania, zgodnie z kwalifikacją archiwalną wynikającą z przepisów prawa;
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, usunięcia (w przypadku, gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane);
 • ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Sposoby i kolejność przyjmowania i załatwiania spraw
W Zespole Szkół Ekonomicznych we Włocławku sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.
Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie. Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej.

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>